Get Adobe Flash player
IMG 9610

     นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เช้าร่วมโครงการปลูกป่า บวชป่า รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “แม่ของแผ่นดิน” ณ ป่าชุมชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com