Get Adobe Flash player
DSC 0641

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมพี่พาน้องไปวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยแบ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวัดอำเภอทุ่งเสลี่ยมจำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดเชิงผา วัดกลางดง วัดชัยอุดม วัดทุ่งเสลี่ยม วัดวังธาร วัดฝั่งหมิ่น และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
รวมภาพกิจกรรม

 

 

d07_07_2560_PanSa

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com