Get Adobe Flash player
IMG 7923


     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาของนักเรียน สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ดี รักความสามัคคี และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยมีการจัดการแข่งขันขบวนพาเหรด การประกวดสแตนและเชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

รูปภาพเพิ่มเติม : https://goo.gl/MrgJJm

รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com