Get Adobe Flash player
IMG 6009

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ร่วมกับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์และโรงเรียนชัยมงคลพิทยาจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 26/2560 และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 27/2560 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชัยมงคลพิทยา
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com