Get Adobe Flash player
IMG 5460

     นายสุทธิ  อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com