Get Adobe Flash player
IMG 5399

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เมื่อวันที่ 21-24 มิ.ย. 60 ณ ค่ายยุวกาชาดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com