Get Adobe Flash player
IMG 5050

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นสถานที่ในการจัดพิธีมอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com