Get Adobe Flash player
IMG 4042

     นายสุทธิ  อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 08.30-10.20 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 10.20-12.10 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

d08_06_2560_WaiKru

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com