Get Adobe Flash player
IMG 8082

นายสุทธิ อาดุร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 7 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com