Get Adobe Flash player

 

IMG 7876

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้สมัครประธานนักเรียนได้หาเสียงและนำเสนอนโยบายและสโลแกนในการบริหารโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่  นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ที่ลงสมัครประธานนักเรียน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com