Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 359
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กำหนดการแจก ปพ.1 และ ปพ.2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 143
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 425
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 198
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 เขียนโดย Super User 362
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 267
ท.ช.รับรางวัลชนะเลิศบทเพลงประกันภัยระดับประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย Super User 119
กิจกรรมวันตรุษจีน เขียนโดย Super User 101
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือฯยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย Super User 160
กิจกรรมประกวดโครงงาน IS เขียนโดย Super User 96
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com