Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 149
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปถัมภ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 243
ประกาศกำหนดการเปิดเรียนนักเรียน ปีการศึกษา2564 เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Super User 194
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19แจ้งให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุกคน เขียนโดย Super User 191
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์แจ้งการสอบคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 1822
กิจกรรมวันตรุษจีน 2564 เขียนโดย Super User 256
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ แจ้งการปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 158
ยินดีต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เขียนโดย Super User 164
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง เขียนโดย Super User 156
กิจกรรมวันฮาโลวีน(Halloween Day) เขียนโดย Super User 187
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com