Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมรับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รูปแบบเพลง ชนะเลิศ ระดับประเทศ เขียนโดย Super User 26
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เขียนโดย Super User 43
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์แสดงความยินดีกับนักเรียนได้ทุนไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี เขียนโดย Super User 190
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ครู ครูตำรวจ เขียนโดย Super User 94
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 3 เกมเป็นหนึ่ง เขียนโดย Super User 64
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย Super User 61
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันอาเซียน เขียนโดย Super User 67
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมการอบรมตำรวจจิ๋ว To Be Number One เขียนโดย Super User 53
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย Super User 37
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมพี่พาน้องไปวัด เขียนโดย Super User 38
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com