Get Adobe Flash player

IMG 1286

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 63 ภาคเหนือ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com