Get Adobe Flash player
ตารางสอนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คลิก Download ด้านล่าง

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (art.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ]74 kB
Download this file (computer.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)]111 kB
Download this file (Foreign_language.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]115 kB
Download this file (gymnastics.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา]98 kB
Download this file (mathematics.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]100 kB
Download this file (science.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์]134 kB
Download this file (social_studies.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]112 kB
Download this file (Sufficient_economy.pdf)Download[เศรษฐกิจพอเพียง]155 kB
Download this file (Thai_language.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]99 kB
Download this file (Tutor-O-NET-m.3-2-2561.pdf)Download[ตารางติว O-Net ม.3]123 kB
Download this file (Tutor-O-NET-m.6-2-2561.pdf)Download[ตารางติว O-Net ม.6]87 kB
Download this file (work.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี]157 kB

เชิดชูเกียรติครู

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com