Get Adobe Flash player
ตารางสอนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คลิก Download ด้านล่าง

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (mart.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ]178 kB
Download this file (mcom.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)]505 kB
Download this file (meng.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]409 kB
Download this file (mkan.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี]590 kB
Download this file (mmat.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]310 kB
Download this file (msci.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์]480 kB
Download this file (msoc.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]375 kB
Download this file (msport.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา]211 kB
Download this file (mthai.pdf)Download[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]286 kB

เชิดชูเกียรติครู

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com