Get Adobe Flash player
Up

abtract.pdf

abtract.pdf
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
77.99 kB
Date:
10 มิถุนายน 2557

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

                     เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                       

ผู้รายงาน         อุษา  ปัญโญอ้าย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ปีการศึกษา       2556        

 
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com