Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 833
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ เขียนโดย Super User 776
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 687
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 754
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 970
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 868
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 713
คู่มือการรับนักเรียน เขียนโดย Super User 965
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com