Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 259
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ เขียนโดย Super User 303
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 229
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 299
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 246
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 248
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 260
คู่มือการรับนักเรียน เขียนโดย Super User 260

เชิดชูเกียรติครู

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com