Get Adobe Flash player
การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คลิก Download ตรงนี้

 

วิธีการดาวน์โหลด 

Screenshot 8

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com