Get Adobe Flash player
Up

complex_number.pdf

complex_number.pdf
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
898.13 kB
Date:
15 ตุลาคม 2560

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน (Complex numbers) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 จำนวนมากให้ความเชื่อมั่นผู้เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการฝึกทักษะและแบบทดสอบหลังอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์รู้และทักษะในการคิดคำนวณและ คิดอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเอง

 
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com