Get Adobe Flash player
     
naras
นายธเนศ  มยุรา
ครู คศ.3 กศ.ม.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
jutamas
varinda1
samas
นางสาวปารณีย์ พิธาสวัสดิ์
นางสาววฤนดา  สืบสุยะ
นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล
ครู  คศ.3 ค.บ.ภาษาไทย
ครู  คศ.2 ศศ.ม.
คศ.3 ศศ.ม.ภาษาไทย
 pong
suwannapa
koo1
นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ
นางสาวสุวรรณภา  อินมา
 นางสาวนุชนาถ คำบัง
ครู คศ.1 ศษ.บ.
 ครู คศ.2 ค.บ.ภาษาไทย ครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์ 
 kan  marisa  boy
นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด
นางสาวมาริสา  เหมันต์ 
 นายกฤษณะ สันทะวงศ์
ครู คศ.1  ศศ.บ.
ครู คศ.1  ค.บ.ภาษาไทย
 ครูอัตราจ้าง ค.บ.ภาษาไทย
     
 
   
     
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com